III Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych

Dnia 24 listopada 2017 roku na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa naszej macierzystej uczelni odbyła się III Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych (IX Uczelniana Sesja SKN). Na tegoroczną sesję zgłosiło się 65 Studenckich Kół Naukowych z całej Polski, w tym z: Krakowa, Bielska-Białej, Wrocławia, Warszawy, Poznania, Olsztyna, Gdańska oraz Bydgoszczy.

Zgłoszone referaty zostały podzielone na sześć bloków tematycznych: blok architektury i budownictwa, blok chemiczny, blok ekonomiczny, blok roślinno-przyrodniczy, blok techniczny oraz blok zwierzęcy.

Członkowie naszego Koła zaprezentowali trzy referaty w bloku technicznym, były to kolejno:

  1. Mobilna stacja monitorująca stan powietrza w otwartej przestrzeni
  2. Wykorzystanie druku 3D w prototypowaniu
  3. Zdalnie sterowana platforma latająca jako element systemu monitoringu.

Zdjęcie z dziekanem

Podczas pierwszego referatu Marcin i Paweł przedstawili problem zanieczyszczenia powietrza oraz obecnych rozwiązaniach, które w swoim działaniu pomijają obszary niezurbanizowane. Zaprezentowali również prototyp mobilnej, jeżdżącej platformy, której głównym zadaniem jest pomiar parametrów powietrza w wielu punktach obserwowanego terenu.

IMG_20171124_090611

Kolejnym prezentowanym projektem był projekt Adama, który skupiał się na procesie prototypowania, granicach w druku 3D (np. kąty pod jakimi można drukować by nie zniekształcić modelu) oraz wpływie wykorzystanych technik na jakość modelu.

24251297_1674114562627638_1285192771_o

Ostatni z referatów zaprezentował Dawid wraz z Asią. Prezentowany projekt skupiał się na wykorzystaniu platformy latającej w celu monitorowania obiektów o dużym obszarze, gdzie instalacja wielu kamer była by zbyt kosztowana lub doprowadzenie do nich przewodów  byłoby utrudnione (np. pola).

IMG_20171124_131121

W sobotę 25 listopada odbyło się ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród, podczas którego projekt „Zdalnie sterowana platforma latająca jako element systemu monitoringu” otrzymał wyróżnienie. Jest to dla nas duży sukces, ponieważ po raz drugi nasza praca została doceniona – podczas zeszłorocznej Sesji dzięki projektowi Cezarego oraz Łukasza (aPL – Audio Processing Library) zajęliśmy 2-gie miejsce w tym samym bloku tematycznym.

IMG_20171125_113119

Na koniec pozwolimy sobie zacytować amerykańskiego pisarza Elberta Hubbard’a – „Pracuj, aby się stawać, nie aby zdobywać.”

Projekty zostały opisane bardzo ogólnie. Jeśli któryś z nich Was zainteresował, prosimy o kontakt – na pewno opowiemy więcej 🙂